sondrestraume.org
Hvordan forstå autiame?
Jeg har lenge fundert på hvordan en på en enkel måte kan forklare mennesker uten kjennskap til autisme hva det faktisk er. For det nytter ikke å gå inn for å gjøre dette uten å forenkle det komplek…