sonabe.wordpress.com
Frederic Pujol Tarrés
Frederic Pujol Tarrés (Vilanova de la Muga, 1939), religiós i músic que va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i obtingué el diploma de professor de música (1965) i e…