sonabe.wordpress.com
Josep Maria Ferrer Font
Josep Maria Ferrer Font (L’ Armentera 1906 – 2000) va començà els seus estudis musicals de les mans dels professors Joan Duran pel solfeig, Josep Blanch i Reynal per composició i fisco…