sonabe.wordpress.com
The Little wizard de Marc Timón Barceló
Sessió de gravació del tema principal de la banda sonora de la pel·lícula “The little wizard” (O Mag Dubidoso), una composició de Marc Timón, autor d’aquest tema, i Miguel Cordeir…