sonabe.wordpress.com
Transgress a La Mirona
Dissabte 20 de setembre Transgress i Robin Masters a La Mirona de Salt.