somosbreogan.org
Alberte Fernández Fraga, breoganista para sempre
Temos que comezar falando obrigatoriamente da sorpresa acontecida na Deputación, onde pasa a gobernar o Partido Popular contra todo prognóstico. Vai ter unha repercusión inmediata para o Breogán? A…