somosbreogan.org
Debe o Breogán retirar a camiseta dalgún dos nosos ídolos? Con @iagoroler15
Ben, pois en colaboración co videoblog “Breoganista en el exilio” lanzamos esta pregunta a todos os breoganistas. En primeiro lugar, saber se vos parece ben a iniciativa ou pola contra …