somascosaguarda.com
Estilo Educativo
Educar desde a perspectiva humanista cristiá concebindo a fe coma unha opción persoal, libre e consciente, vivida na comunidade e proxectada cara a sociedade mediante o testemuño e o compromiso. Ac…