sokzadruga.com
Žolt Kovač: Upotreba slike
Petak, 6. decembar 2013. godine – izložba i predavanje Žolta Kovača: Upotreba slike u prostoru Šok zadruge. Izložba „Upotreba slike“ je zamišljena da prikaže moja iskustva sa slikom tokom pro…