sokolveltrusy.cz
služby
Kromě aktivit TJ Sokol využívá prostory v budově i venkovní hřiště několik dalších organizací. ASPV Veltrusy vede řadu sportovních kroužků a aktivit – ostatně najdete je v kalendáři. Kromě to…