sokocon.wordpress.com
Kakayaan Batin Ki Sunda
Di urang geus taya nu bireuk deui kana padoman hirup nu geus mangrupa pangdoa pangjurung ti kolot-kolot, nu unina, “Sing cageur jeung bageur.” Puguh baé ieu padoman hirup téh sipatna un…