sokocon.wordpress.com
Raksukan Kasundaan Barudak Sakola
Ceunah mah Bandung nelah Kota Fashion, atuh da dilandian ti baheulana oge Parijs van Java. Ngeunaan tren raksukan atawa fashion, tangtu moal leupas tina kamotekaran tur kaparigelan generasi muda at…