sokakorkestrasi.com
Amaçlarımız
Sokak Sanatçıları Derneği Tüzüğünden… MADDE 1- Derneğin adı “Sokak Sanatçıları Derneği’dir. Kısa adı “Sokak Sanatçıları”dır. Derneğin İlke ve Amaçları MADDE 2- a) Dernek, çeşitli “sanat…