sokakorkestrasi.com
Yeni şarkımız bugün yayında: 1 Hayır Yeter!
Gramsci’nin bilinir hale getirdiği “Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği” sözüne inananlar için 1 HAYIR Yeter! başlıklı şarkımızdaki “ahmakça iyimserlik” gayet anlaşılır bir varsayıma da…