sohamsa.com
Ayur Jyotish
Longevity: Estimation of Life Span Jyotisa Guru: Brendan P. Feeley, Ph.D, Jyotish Visharad, Jyotish Kovid (ACVA), Jyotisa Guru (SJC) Language: English SJC Conference 2005