soclaimon.wordpress.com
ปลูกข้าวแทน‘ฝิ่น’พลิกฟื้นผืนดิน ตามรอยพระราชดำริ‘บ้านนาเกียน’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แน…