soclaimon.wordpress.com
ดาราพาเที่ยว : ‘คูล ฟาเรนไฮต์ 93 เอ้าท์ติ้ง 10’ ส่งท้ายปีสุดประทับใจ ยกก๊วนเที่ยวชมความงาม ‘เมืองมัณฑะเลย์’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แน…