soclaimon.wordpress.com
‘ซิโก้’ ลั่น! ช้างศึกจัดเต็มใส่อัฟกาฯ สร้างความมั่นใจก่อนบู๊อิรัก
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไท…