soclaimon.wordpress.com
‘กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน’… ชวน ‘บวชป่า’ สร้างคลังอาหาร – บอกกล่าวเล่าขาน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลิ…