soclaimon.wordpress.com
SME มีแวว : ต่อยอดธุรกิจค้าข้าวด้วยคุกกี้-พายข้าวหลามไรซ์เบอร์รี่ (ชมคลิป)
ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 7 กุมภาพันธ์ 255…