soclaimon.wordpress.com
การเปรียบเทียบการใช้น้ำในภาชนะปลูกต่างๆ กันของถั่วนั่ง
ผู้แต่ง: สุเทวี ศุขปราการ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ธวัชช…