soclaimon.wordpress.com
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง: คงวุฒิ นิรันตสุข; บัณฑิต อินณวงศ์; ประมุข ภระก…