soclaimon.wordpress.com
ทส.เข้มปราบขรก.ขี้ฉ้อ “สุวิทย์”เตือนหยุดใช้เก้าอี้หาประโยชน์/เจอมอดไม้ที่ไหน-เด้งผู้บริหารก่อน
วันที่ 8/10/2010 ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา. นาย…