sociotekniskt.se
Digital arbetsmiljö är det som blir kvar…
…när produkter och organisation möts på mitten. Detta är ett resonemang med utgångspunkt i ISO-definitionen av användbarhet som, om resonemanget håller, kan bidra till att förklara varför det…