socioblog.su.se
Utlandsfödda pappor i Sverige använder mer föräldraledighet än utlandsfödda pappor i Finland
Resultaten stödjer slutsatsen att familjepolitiken i landet som en blir förälder i spelar stor roll - en större roll än attityder till föräldraledighet som troligen befästs tidigare i livet. Detta eftersom papporna tar ut ledighet mer i likhet med infödda pappor än i linje med sitt gamla hemland.