socioblog.su.se
Replik: Skolans etniska sammansättning ger marginell effekt på elevernas resultat
Av: Maria Brandén, Ryszard Szulkin och Gunn Elisabeth Birkelund Att skolor med många utrikesfödda barn i snitt har relativt dåliga studieresultat är ett välkänt faktum. Det kan finnas åtminstone tr…