socioblog.su.se
Betydelsen av skolsegregering är överskattad
Av: Ryszard Szulkin & Maria Brandén Det finns en hel del oro över etnisk skolsegregering i Sverige. Frågan har debatterats flitigt i och med att Skolkommissionen presenterat sina förslag, exemp…