socialnidemokrati.si
Pikalo v Kjotu predlagal oblikovanje globalnega raziskovalnega prostora - SD
Srečanje ministrov, pristojnih za znanost in tehnologijo, se je odvijalo na temo mednarodnega sodelovanja pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja skozi znanost, tehnologijo in inovacije.