socialdemokraternakungalv.se
Väldigt vacker och viktig dag för Sverige, Marstrand och våra barns barnbarn! – Socialdemokraterna
Kungälvs kust är unik. Tidigare politiska ledningar har varit rädda om vår kust från överexploatering, nu kommer vi sakta men säkert dra ut VA i några områden, men det kommer finnas kvar gröna områden för våra barn-barns-barn.