socialdemokraternakungalv.se
Trygga ungdomsmiljöer tänker nytt
Vi är en kommun som växer och då är det inte bara fler vuxna som flyttar in. Vi får även fler barn, unga och gamla. I en växande kommun som vår är det ibland nödvändigt att se över hur man arbetar. Nya bostadsområden som växer upp i vår kommun och allt fler som väljer att bo och leva här gör att vi behöver göra förändringar.