socialdemokraternakungalv.se
Vårt löfte är att arbeta för att tredubbla enskilda bygglov på landsbygden!
För oss socialdemokrater har frågan med enskilda bygglov länge varit viktig. Nu är det val och nu får vi chansen att vara tydliga. Vi ska tredubbla antalet bygglov på landet.