socialdemokraternakungalv.se
Kryssa mig för ett socialdemokratiskt Kungälv och för att ge pensionärerna en röst i lokalpolitiken!
Jag vill att alla barn skall ha en betydelsefull fritid där plånboken inte skall vara ett hinder för att kunna utöva idrott eller spela ett instrument. Jag vill att det skall finnas fler händer i vården, dvs tillräckligt med personal för att kunna aktivera våra äldre. Jag vill stadsfästa de förbättringar som kommunen vidtagit för de äldre såsom exempelvis fria resor. Många äldre kommer nu ut mer vilket är bra för deraas hälsa och på lång sikt för samhällsekonomin.