socialdemokraternakungalv.se
Vårt löfte är att arbeta för en mer is under tak!
Idrott är den del av vårt arbete för social hållbarhet, demokrati och folkhälsa. Vi Socialdemokrater ska slutföra jobbet att lösa is-idrottens behov (hockey, konståkning och bandyn).