socialdemokraternakungalv.se
Kryssa mig för ett Socialdemokratisk Kungälv, ett samhälle där alla kan vara delaktiga och känna sig trygga!
Frågor som rör samhällsutveckling, ett samhälle anpassat till alla invånare. Ett samhälle där alla känner sig välkomna. Ett samhälle där alla har samma taxor, tex. för folk med funktions variationer som vill åka kollektivt. Ingen skall känna sig utestängda i ett Socialdemokratiskt samhälle.