socialdemokraternakungalv.se
Kryssa mig för att stärka den svenska modellen!
Jag vill arbeta för en väl fungerande arbetsmarknad med trygga jobb och trygga arbetsplatser.