socialdemokraternakungalv.se
Kontaktpersonerna ökar i Kungälv
LSS är en rättighetslagstiftning - ingen ska tro att det sparas av politiska skäl på medborgare med kontaktperson i Kungälv. Vi Socialdemokrater vill stärka LSS, inte försvaga den.