socialdemokraternakungalv.se
Kryssa mig  och jag lovar kämpa för alla idrottares väl!
I Kungälv vill jag se en snabbare utveckling av idrottsarenor, både gräs- o isyta, då behovet är stort och alla ungdomar ska kunna vara med.