socialdemokraternakungalv.se
Jämlik vård oavsett var vi bor är viktigare för oss än marknadslösningar och hyrläkare.
Jämlik vård oavsett var vi bor är viktigare för oss än marknadslösningar och hyrläkare.