socialdemokraternakungalv.se
Hederskultur - en gammal Svensk tradition
Hederskultur är en gammal Svensk tradition, som ingen skall tillåtas ta med sig till eller odla i Kungälv. Svensk lag skall följas, brott bekämpas!