socialdemokraternakungalv.se
Vårt löfte är att arbeta för en enhetstaxa i regionen, ett pris för alla resor!
Vi vill att medborgare i Kungälv och Västra Götaland skall kunna resa enkelt. Idag är det krångligt. Vi gillar inte att det blir väldigt mycket dyrare att åka över älven till Göteborg, de som arbetspendlar bryr sig inte om kommungränser.