socialdemokraternakungalv.se
1 Maj 2016 - Tal av Pia Gillerstedt – Socialdemokraterna
Vi har som Socialdemokrater kommit långt med den gemensamma välfärden, men vi är inte klara. Vi har i många fall inte tagit tillvara på varje individ vilket är en av de utmaningar vi står inför.