sociaalplanbureaugroningen.nl
Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s - Sociaal Planbureau Groningen
Gemeenten hebben zij aanzienlijke ambities, vooral voor basisvoorzieningen en woningen voor ouderen en voor positief gezond ouder worden.