sociaalplanbureaugroningen.nl
Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen - Sociaal Planbureau Groningen
Alleen in enkele grote kernen in krimpgebieden in Groningen zijn er per saldo woningen bijgekomen.