sociaalplanbureaugroningen.nl
Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers - Sociaal Planbureau Groningen
De beschikbaarheid van goed vervoer is niet voor iedere Groninger vanzelfsprekend.