sociaalplanbureaugroningen.nl
Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen - Sociaal Planbureau Groningen
In de Veenkoloniën heeft bijna een derde van de ouders met een laag inkomen kinderen met eveneens een laag inkomen.