sociaalplanbureaugroningen.nl
SCP: Kwaliteit van leven stijgt, verschillen tussen groepen blijven groot - Sociaal Planbureau Groningen
De kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking is gestegen, maar de verschillen in leefsituatie en tevredenheid zijn niet verlaagd.