sociaalplanbureaugroningen.nl
Groninger ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst - Sociaal Planbureau Groningen
Een totaalbeeld van de samenwerking en samenhang in de Groninger ouderenzorg, van preventie tot langdurige zorg.