sociaalplanbureaugroningen.nl
Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen - Sociaal Planbureau Groningen
De leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen, geven een impuls aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.