sociaalplanbureaugroningen.nl
Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied - Sociaal Planbureau Groningen
Er zijn stappen nodig om de maatschappelijke rust te bevorderen en het vertrouwen te herstellen rond het gaswinningsdossier in Groningen. Deskundigen bogen zich over de te nemen stappen tijdens een kennistafel.