sociaalplanbureaugroningen.nl
Levensfasen - Sociaal Planbureau Groningen
Per levensfase de belangrijkste ontwikkelingen in het opgroeien van een kind. Op basis van antwoorden van ouders uit het Groninger Panel beschrijven we het opgroeien van kinderen en de vraagstukken die daarbij spelen